Analiza emisija Dnevnik 2 TVCG, februar 2021

Analiza emisija Dnevnik 2 TVCG, januar 2021

Analiza Dnevnika 2 TVCG, decembar 2020.

Analiza Dnevnika 2 TVCG, novembar 2020

Analiza položaja Savjeta u zakonima o nacionalnom javnom emiteru RTCG od 2002. do 2020.

Analiza emisija Dnevnik 2 TVCG, oktobar 2020

Analiza izvještavanja javnih televizija o javnim okupljanjima

Izbori 2020 – Analiza izvještavanja najvećih javnih i privatnih emitera sa nacionalnom frekvencijom

Kvalitativna analiza emisija Dnevnik 2 TVCG, emitovanih u septembru 2018.

Na izvršnu vlast se odnosi skoro trećina od svih pet prvih objavljenih priloga, koji su obično i isticani u najavi emisije Uvodne i metodološke napomene Media Centar je monitorovao emisiju Dnevnik 2, glavnu dnevnu informativnu emisiju TVCG, od 1. do 30 septembra, sa namjerom da procijeni da li nacionalna javna televizija, poslije nezakonite promjena uredničkog […]

Analiza postupka imenovanja članova Savjeta RTCG

U dosadašnja tri procesa imenovanja članova Savjeta RTCG, u skladu sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru RTCG samo je prvi postupak (sproveden 2009. godine) bio zakonit. Postupak imenovanja iz 2014. godine, kao i postupak opisan u ovoj Analizi, bili su nezakoniti Autor: Media centar U decembru 2017. godine razriješena su funkcija dva člana Savjeta RTCG […]

ANALIZA OBJAVLJENIH NALAZA ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA O RTCG

UVOD Media centar je uradio Analizu objavljenih nalaza istraživanja javnog mnjenja o radu RTCG koju je sproveo IPSOS u periodu od 30. novembra do 9. decembra 2018. godine. Analiza Media centra bazirana je na poređenju rezultata poslednjeg istraživanja iz decembra 2018. godine sa rezultatima istraživanja sprovednih od 2011. do 2018. godine jer ova vrsta uporednih […]